Neveljavnost pogodbe o pričakovani dediščini

Dogovor, sklenjen med sinovoma za čas življenja njune matere, o tem, da naj bi po materini smrti prodala stanovanje in si razdelila kupnino, je ničen.

Preberite več: Neveljavnost pogodbe o pričakovani dediščini

Pismena oporoka pred pričami

Podpis oporoke, izjava oporočitelja pred dvema pričama, da gre za njegovo oporoko in podpis prič na oporoki, morajo biti opravljeni istočasno kot enotno pravno dejanje.

Preberite več: Pismena oporoka pred pričami

Odpravnina

V primeru, da je bil prejšnji delodajalec prodan kot pravna oseba v stečaju, se pri odmeri odpravnine ne upošteva delovna doba delavca, pridobljena do ustavitve stečaja

Preberite več: Odpravnina

Zastaranje zamudnih obresti

Ker se je predlog za uvedbo postopka nanašal le na priznanje vseh pravic iz dela in je bil šele kasneje specificiran, se pri prisojanju zamudnih obresti upošteva triletni zastaralni rok.

Preberite več: Zastaranje zamudnih obresti