Civilno pravo

Gre za odnose, ki se nanašajo na pravice in obveznosti iz osebnih (razveze, dodelitev otrok ipd.) in premoženjskih razmerjih (odškodninske obveznosti, varstvo lastninske pravice ipd.).Naša odvetniška pisarna je pri urejanju teh odnosov strankam v pomoč tako s pravnimi nasveti, kakor pri sestavljanju različnih pogodb, sporazumov, oporok in podobno. Stranke tudi zastopamo na sodiščih in pred upravnimi organi.

Pravna področja znotraj civilnega prava so:

Obligacijsko pravo - pravo obveznosti (pogodbe, odškodninske obveznosti, ...);

Stvarno pravo - pravo pravic na stvari (zlasti lastninske pravice);

Dedno pravo - pravo prehoda lastnine umrlega na dediče;

Družinsko pravo - pravo osebnih stanj (zakonska zveza, zunanjzakonska skupnost, družina).

 

Sodna praksa Civilno pravo

Ker se je obdolžencu očitala storitev le enega kaznivega dejanja, stroškov, povezanih s oprostilnim delom sodbe, ni mogoče izločiti iz skupnih stroškov postopka, ampak je to mogoče v primerih, ko je nekdo obdolžen več kaznivih dejanj in mu je v enem delu izrečena oprostilna sodba.

Beri dalje

Opustitev upnikovega obvestila poroku, da je glavni dolžnik v zamudi z izpolnitvijo in da bo oziroma je prišlo do odstopa od pogodbe, ima lahko za posledico le upnikovo odškodninsko odgovornost in v ničemer ne vpliva na veljavnost samega odstopa od pogodbe.

Beri dalje

Pritožnik lahko v pritožbi uveljavlja kršitev procesnih določb, ker določen dokaz ni bil izveden, le v primeru, če je že na naroku oporekala zavrnitvi dokaznega predloga.

Beri dalje

Določba 5. odstavka 98. člena ZPP o zavrženju pravnega sredstva, ki mu ni priloženo pooblastilo pooblaščenca, ni mogoče razširiti tudi na napoved pritožbe.

Beri dalje