Obratovalni čas pisarne med sodnimi počitnicami 2016

Obveščamo vas, da se v petek 15. julija 2016  začnejo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta 2015. V tem času sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki pa ne tečejo. Če je bilo v tem obdobju vročeno sodno pisanje, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter vlaganje predlogov za izvršbo preko COVLa bo potekalo nemoteno, vendar sklepi strankam ne bodo vročani (razen v zadevah zavarovanja).

V času sodnih  počitnic sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. Med te sodijo:

- preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,  
- postopki v zadevah zavarovanja,  
- nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,   
- nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,  
- menični in čekovni protesti ter menične tožbe,   
- spori za objavo popravka objavljene informacije,   
- popisi zapustnikovega premoženja,   
- zadeve prisilne poravnave in stečaja,    
- upravne zadeve in druge zadeve, za katere tako določa zakon

Obveščamo vas, da bo odvetniška pisarna poslovala kot običajno do 22.07.2016.

Od 23.07.2015 do vključno 15.08.2015 pa bo pisarna zaprta zaradi letnega dopusta, pri čemer vam je zagotovljena stalna telefonska dosegljivost na tel. št. 040 / 577 714, za nujne primere pa tudi na 041 / 397 617.